Covid-19 ierobežojumu atcelšana neviļus liek sabiedrībai atslābt. Taču vai šāds atslābums nozīmē, ka pandēmija ir beigusies. Vai pandēmijas beigas epidemiologu datos sakrīt ar pandēmijas beigām mūsu sajūtās?  Kā beidzās mēra epidēmija, spāņu gripa un citas sērgas senatnē, kurš izlēma, ka epidēmija beigusies, un kāpēc un kā mūsdienās nosaka, ka epidēmijas un pandēmijas beigušās, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūta docente, Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete un epidemiologs Ņikita Trojanskis.

Pandēmijas laiks saasināja spriedzi sabiedrībā

Teju ikvienā draugu, radu, kolēģu lokā ir virmojušas diskusijas par Covid-19 izcelsmi, izpausmēm, ārstēšanu, vakcinēšanos, bet visnežēlīgākā vārdu apmaiņa noteikti notikusi interneta vidē. Vai ir pamats domāt, ka sabiedrība pandēmijas laikā kļuvusi agresīvāka un kā pēc tā?

Agresija allaž bijusi interneta diskusijās, komentāru vietnēs kā viena no galvenajām reakcijām, kas ietver gan dusmas, gan aizvainojumu, netaisnības  izjūtu, riebumu, aizkaitinājumu. Covid pandēmija nepašaubāmi bija viens no spēcīgiem palaidējmehānismiem agresijas izpausmēm interneta vidē.

Rīgas Stradiņa universitāte izveidoja digitālo  pētniecības rīku „Interneta agresivitātes indekss”, lai  noteiktu gan virtuālajā  vidē sabiedrības nelāgā noskaņojuma izpausmes, gan arī pētīja, kādi jaunvārdi radās pandēmijas laikā. Par to stāsta   Rīgas Stradiņa universitātes profesore un Komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožukalne