Saruna ar RTU Ūdens pētījumu laboratorijas vadītāju, profesoru Tāli Juhnu par dzeramā ūdens ceļiem līdz mūsu krāniem, bet ar LU GZZF Lietišķās ģeoloģijas katedras vadītāju, profesoru Valdi Segliņu un šīs fakultātes Vides zinātnes nodaļas vadītāju, profesoru Māri Kļaviņu Sandra Kropa pārrunājusi ūdens rašanos, vecumu, ķīmisko sastāvu un arvien pieaugošo interesi par šo ārkārtīgi vērtīgo dabas resursu jeb substanci, kuras noslēpuma atklāšanai aizvien pievēršas zinātnes gaišākie prāti.