Pēdējo trīs gadu laikā Latvijā atrasti 42 jauni pilskalni. Tas ir vairāk, nekā atklāts periodā kopš Otrā pasaules kara. Ko pilskalni stāsta par mūsu senču dzīvi un kāds būs šo daudz jaunatklāto vietu tālakais liktenis?

Šopavasar Latvijā atklāti pieci jauni pilskalni – Ļūbasta pilskalns, Sīķeles pilskalns, Veipieša pilskalns Daugavpils novadā, Vulānu pilskalns Riebiņu novadā, Keklišku pilskalns Ilūkstes novadā. No tiem trīs atrodas Latgalē un divi – Augšzemē.

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pētniecības projekta “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.–2021. gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” arīdzan izveidota un ikvienam interesentam pieejama karte ar jaunatklātajiem pilskalniem.

Pirmās ziņas par šiem jaunatklātajiem pilskalniem (Ļūbasta, Sīķeles, Veipieša, Keklišku) sniedzis senvēstures entuziasts Atis Blūms, kurš LIDAR kartēs jeb aerolāzerskenēšanas materiālos 2020. gada beigās pamanījis nocietinājumiem līdzīgus reljefa pārveidojumus. Vulānu pilskalnu pirmais ieraudzījis novadpētnieks Valdis Mičulis. Agrā pavasarī, kad sniegs un ledus sāka kust un ceļi kļuva sausāki, uzrādītās vietas dabā  pārbaudījis un atzinis par pilskalniem arheologs, LKA profesors un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts Dr.hist., Dr.hab.art. Juris Urtāns.

Jaunatklāto pilskalnu atrašanās vietu koordinātes un īsi Jura Urtāna sagatavoti apraksti pieejami LKA mājaslapā. Jaunatklāto pilskalnu sarakstu papildina arheologa, projekta īstenotāja Jāņa Meinerta sagatavotā karte.

Arheoloģiskajos izrakumos atrastās Pirmā pasaules kara liecības

Zāļu pudelītes, apavu fragmenti, auduma vīkšķis ieroču tīrīšanai, šādi arheoloģiskie materiāli tika atrasti Olainē, vietā, kur notika cīņas Pirmajā pasaules karā.

1915. gada rudenī krievu armija atkāpās no Jelgavas un Olaines pusē sāka celt nocietinājumus arī 1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pirmās rotas vīri sāka iekārtot aizmugures pozīcijas un uzturējās šeit līdz 1917. gada vasaras beigām kad vācu armija sāk uzbrukumu Rīgas virzienā, stāsta Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis ar kuru jau pirms neilga laika šajā raidījumā satikāmies, kad devāmies pastaigā pa Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu Olainē bijušajā Lapsu mežā, kā to devēja kara laikā, tagad pilsētas parkā, kur interesenti var apskatīt rekonstruētu blindāžu un zemnīcu, bet pirms ejam iekšā zemnīcā piestājam pie dzelzsbetona vitrīnas, kas izveidota turpat parkā un apskatei tajā ir izlikti arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti.