Dažādas saldūdens krātuves atrodamas ne tikai virs zemes, bet arī pazemē. Latvijā ezeru netrūkst un ar tiem patiešām esam bagāti. Taču vai tikpat ezeriem bagāta ir Latvijas pazemes ainava? Kur meklējami pazemes ezeri Latvijā, kā tie veidojušies un kas tajos dzīvo, raidījumā Zināmais nezināmajā skaidro Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Lietišķās ģeoloģijas katedras docente un vadošā pētniece Aija Dēliņa.

Karjeri Latvijā

Latvija ir bagāta ne tikai ar ezeriem, bet arī ar karjeriem, visizplatītākie ir smilts un grants karjeri. Pie īpašās nozīmes zemes bagātību atradnēm vēl jāpieskaita Liepas māla karjers, kur sen jau vairs nenotiek ieguves darbi, jo tur ir uzietas ap 400 miljonu gadus senas bruņuzivju nogulas iežos. Bet kādu atradni vispār var dēvēt par karjeru? Atbildi uz šo jautājumu sniedz  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Ģirts Stinkulis.