Jauniešu un pašu iebraucēju aptaujās iegūti dati par Rietumeiropas un Austrumeiropas jauniešu attieksmi pret imigrāciju. Neskatoties uz mazo imigrāciju Latvijā un pašu latviešu piedzīvotām imigrantu gaitām pasaulē, jaunieši pret iebraucējiem ir noskaņoti negatīvi. Dati liecina, ka jaunieši postsociālisma valstīs mēdz būt negatīvāk noskaņoti pret imigrāciju un vairāk atstumt imigrantus, nekā jaunieši Rietumeiropā. Tomēr skaidras atbildes, kāpēc tas tā nav. Raidījumā Zināmais nezināmajā par pētījumu stāsta Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, Latvijas Universitātes asociētā profesore Inta Mieriņa.

"Bažas par imigrantiem lielā mērā ir saistīta ar ekonomisko spriedzi. Visvairāk negatīvās attieksmes ir cilvēkiem, kas dzīvo grūtākos ekonomiskos apstākļos, kas strādā mazāk kvalificētu darbus, dzīvot ekonomiski grūtākos reģionos," norāda Inta Mieriņa.

Negatīvāka ir attieksme cilvēkiem, kas paši nav saskārušies ar migrantiem, bet vairāk paļaujas uz mediju informāciju. Ir negatīvs mediju efekts attieksmē pret imigrantiem.

Tāpat valstīs, kur ir vairāk imigrantu, veco imigrantu attiekme pret jaunajiem ir negatīvāka nekā pamatnācijai. Piemēram, turki Vācijā nav apmierināti ar jauno imigrācijas vilni.