Gadā, kad Latvijas muita svin savu simtgadi, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) atklāta Muitas laboratorija. Tā ļaus studentiem apgūt praktiskas iemaņas muitas darbā, rādot mūsdienīgākos inženiertehniskos risinājumus kontrabandas preču atrašanā. Laboratorija ir aprīkota ar dažādām mērierīcēm un tehniskiem līdzekļiem, ko muitnieki izmanto ikdienas darbā, veicot transportlīdzekļu un personu apskati, piemēram, blīvuma un starojuma plūsmas mērīšanas ierīcēm, metāla detektoriem, endoskopiem, narkotestiem utt., kas ļauj pārbaudīt, vai transporta līdzekļos netiek slēptas kontrabandas preces. Kādas slēpšanas stratēģijas ir mūsdienu kontrabandistu arsenālā un kādas tehnoloģijas ļauj to atklāt – par jauno laboratoriju stāsta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors Aivars Vilnis Krastiņš un šī paša institūta zinātniskais asistents Aivars Gulbis.

Laboratorija izveidota, lai stiprinātu studentu praktiskās iemaņas muitas kontroles veikšanā un labāk sagatavotu viņus darba tirgus prasībām. Muitas kontroles laboratorija izveidota RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) Muitas un nodokļu katedrā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes atbalstu.

Padomju laika civilās aizsardzības metodes

Pie speciālā aizsargapģērba piederēja vieglais aizsargtērps un aizsargkombinzons ar kapuci, aizsargcimdiem un gumijas zābakiem – apģērbs bija tikai neliela daļa no civilās aizsardzības pasākumiem padomju laikā. Par civilas aizsardzības metodēm stāsta Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktors Aivars Mednis.