Pēdējā laikā arvien vairāk nākas dzirdēt, ka cilvēki kļuvuši ne tikai neiecietīgāki, bet arī naidīgāk noskaņoti cits pret citu. Tas izpaužas ne tikai interneta vidē. Ir pētījumi, kuros sīkāk analizēti negatīvi noskaņotie interneta komentāru autori. Ko par naidu interneta komentāru sadaļā un šajā komunikācijā ir izpētījuši zinātnieki un vai tiešām aiz agresīviem komentāriem slēpjas cilvēki ar psihopātijas un sadisma iezīmēm? Raidījumā Zināmais nezināmajā skaidro un vērtē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Laima Baldiņa.

"Pētot agresiju virtuālā vidē un meklējot saistību starp agresiju internetā un personības iezīmēm, lielākā daļa pētījumu ir saistīti ar tā dēvēto tumšo triādi vai tetrādi, kas personības īpašību modelis, ar kura palīdzību psiholoģijas pētnieki ir definējuši četras sociāli kaitnieciskas personības īpašības," skaidro Laima Baltiņa. "Psihopātiju un sadismu pētnieki visvairāk saista ar augstiem agresijas rādītājiem internetā."

Cilvēki ar augstiem  psihopātijas rādītājiem tipiski ir neiejūtīgi, manipulatīvi, impulsīvu un atriebīgi. Var viegli apvainoties un neadekvāti rīkoties, lai panāktu savu taisnību. Cilvēkiem ar augstiem sadisma rādītājiem ir raksturīgs empātijas trūkums, morālās atbildības trūkums, viņi gūst baudu no citu sāpināšanas un pazemošanas. Cilvēki ar šādu personības profilu biežāk tiecas agresīvos veidos izmantot internetu, bet atbilde nav viennozīmīga.

"Tāpat kā ikdienā varam iedomāties cilvēkus, kas ir agresīvi un nepatīkami, tāpat arī varam iedomāties  cilvēkus, kas ikdienā ir miermīlīgi, bet kādas emocionālas diskusijas laikā vai strespilnā situācijā viņiem var pasprukt stiprāks vārds vai negatīvāks izteikums," atzīst Laima Baldiņa. "Cilvēka uzvedība interneta vidē atspoguļo un reflektē to pašu, ko darām, domājam un izdzīvojam reālā dzīvē."

"Jāatzīst, ka virtuālā vide ir unikāla komunikatīvā vide, kas piedāvā iespējas, kuras līdz šīm pasaules vēsturē nav eksistējušas. Tā ir līdz šim nepieredzētā iespēja saglabāt savu anonimitāti izsakoties. Interneta komunikācijā strauji pazūd būtiski fiziski mājieni un signāli, no kuriem ikdienā nolasām daudz patiesā komunikācijas konteksta," turpina pētniece.

"Pazūd žesti, mīmika, citi mājieni, kas traucē pilnībā spriest par cilvēku, kas ir tur pretī, ko viņš saka, kā pret to izturēties. Viegli aizmirst, ka ekrāna otrā pusē ir dzīvs cilvēks, tāds pats cilvēks, ka viņam ir savas jūtas, domas un vajadzības. Vieglāk fokusēties uz savām vajadzībām un domām un nepadomāt, ka jābūt iejūtībai un empātijai pret otru."

Ārsts: Dusmu istabas mazina saspringumu, bet ilgtermiņā labumu nedod

Agresija pret kolēģi darba vietā vai naida pilna uzvedība sociālajos tīklos, tās ir pazīmes, kas liecina, ka mūsos pārlieku daudz ir uzkrājušās negatīvās emocijas. Bet kā darbojas dusmu istabas un kā efektīvi var izlādēt emocijas, plēšot traukus?

Tev tiek izsniegts kombinezons, aizsargbrilles, ķivere, cimdi un tu, iemaksājot naudu no 10 – 50 eiro, atkarībā no laika, dauzītāju skaita un dauzāmajiem priekšmetiem, sākot no traukiem līdz datoriem vai televizoriem, tu vari netraucēti dauzīt, cirst, šķaidīt dažādus priekšmetus un tādejādi izlādēties un atbrīvoties no stresa, dusmām, negatīvās enerģijas. Šādas dusmu izlādes istabas jau vairākus gadus ir pieejamas visā pasaulē un arī Latvijā tādas darbojas kopš 2019. gada. Cik produktīva ir šāda dusmu izlāde un kādas emocijas ir dusmas, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsts-psihoterapeits Artūrs Miksons.