Baltijas jūra mums ir tuva un šķiet pazīstama, taču tikai retais ielūkojas tās ūdeņos un ir iepazinis šī jūras sīkos iemītniekus, kas spējuši pielāgoties dzīvei šajos neparastajos apstākļos. Kādi ir šie sīkie dzīvnieki un kāpēc tos iepazīst ir gluži kā iepazīt citas planētas iemītniekus? Šie mazie jūras dzīvnieki ir pētnieces Solvitas Strāķes uzmanības lokā. Kādi ir mums maz zināmie jūras iemītnieki, kāda ir to loma Baltijas jūras ekosistēmā un kā tiem klājas laikā, kad Baltijas jūra piedzīvo pārmaiņas, raidījumā Zināmais nezināmajā atklāj Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe.

Mazie saldūdens dzīvnieki upēs, ezeros un dīķos

No Ziemeļu upes pērlenes, kas ir  uz izmiršanas robežas, līdz  ūdens ēzelīšiem, dažādiem mazsaru tārpiem, sīkiem vēžveidīgajiem un neskaitāmam citām sīkbūtnēm – kopumā ir vairāki tūkstoši sugu saldūdens dzīvnieku, kas mājo upēs, dīķos, ezeros un strautos. Par tiem mazajiem, no skata it kā necilajiem radījumiem, kurus nezinātājs klasificē par sazinkādām ūdensblusiņām, vabolēm un  kāpuriem, bet bez kuriem minēto ūdenstilpju dzīve nav iedomājama stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece, hidrobioloģe Agnija Skuja