Līdz šim nav veikti pētījumi par garās orbītas komētām, taču tas ir aizraujošs pētāmais objekts, jo ļautu uzzināt ko jaunu par Visuma rašanos. Eiropas Kosmosa aģentūras misija "Comet Interceptor" radīta ar mērķi šādu komētu "pārķert".

Cilvēka prātu jau izsenis ir nodarbinājuši jautājumi par mūsu izcelsmi un mūsdienās, pateicoties tehnoloģijām, esam soli tuvāk atbildēm un viens no piemēriem ir ierīces, kas ļautu notvert tālas komētas. Pētnieki atzīst, ka tās var stāstīt par laikiem, kad Saules sistēma vēl tikai veidojās. Tiekamies ar pētnieku, kurš ir iesaistīts šīs misijas īstenošanā, stāsta Tartu universitātes asociētais profesors Andris Slavinskis.

"Unikāli ir tas, ka izstrādājam satelītu un instrumentus, kas pētīs šobrīd nezināmu mērķi. Tā ir unikāla lieta no tehnoloģiju puses. Iemesls, kāpēc to darām, lai mēs pirmo reizi nolidotu garām objektam, kurš nāk Orta mākoņa pirmo reizi," skaidro Andris Slavinskis.

"Viss, kas nonāk tuvu Saulei, sāk kust un notiek dažādi termālie procesi, ja objekts nāk pirmo, mēs redzētu virsmu, kāda tā bijusi vairākus miljardus gadu. Tas ir svarīgi un tā ir milzīga motivācija visai komandai pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar šo."

Vēl gan kādi desmit gadi jāgaida līdz pirmajiem rezultātiem, jo pētnieki ir vēl agrīnā misijas "Comet Interceptor" izstrādes fāzē.

Zvaigžņu globusa restaurācija

Griežot uz riņķi globusu, parasti tajā ieraudzīsim dažādas zemes un okeānus. Bet ir arī zvaigžņu globusi, un tajos var atklāt spožas zvaigznes, Piena Ceļu un citus noslēpumus. Šāds unikāls zvaigžņu globuss glabājas Latvijas Universitātes muzejā, un šobrīd ir uzsākts globusa restaurācijas process.

Zvaigžņu globusa vēsturē, saturā un restaurācijas procesā palīdz ielūkoties Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgonis Vilks.