Pavasaris ir tas laiks, kad pasaulē nāk liela daļa dažādu dzīvnieku mazuļu. Tostarp, roņu. Citkārt roņus dabā, ja vien neesi zvejnieks vai pētnieks, izdodas redzēt reti, bet pavasarī mazuļi bieži ir sastopami arī mūsu piekrastē. Šogad arī tapis arī Roņu aizsardzības plāns. Ko tas paredz un cik ļoti roņus Latvijā vajadzētu aizsargāt, raidījumā Zināmais nezināmajā skaidro un vērtē  Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietnieks Andris Širovs un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts roņu pētnieks Valdis Pilāts.

Latvijā top jauns aizsargājamo apdraudēto sugu saraksts

Pētnieki tuvākajos gados aktualizēs Latvijā aizsargājamo apdraudēto sugu sarakstu. Projekta laikā taps arī jauns sarkanās grāmatas izdevums, kas būs pieejams arī virtuālajā vidē. Patlaban sarakstos ir tādas retas sugas kā ziemeļu upes pērlene, dzeltenā dzegužkurpīte un zaļā vārna, kā arī sugas, kuras Latvijā savvaļā, iespējams, vairs nav sastopamas, piemēram, lidvāvere un Alpu kreimule. Par esošajiem sargājamo sugu sarakstiem un to atjaunošanu stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Jēkabs Dzenis, vaskulāro augu eksperts Pēteris Evarts-Bunders un ornitologs Viesturs Ķerus.

Latvijā aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļautas 745 sugas no dažādām grupām - zīdītāji, putni, bezmugurkaulnieki, rāpuļi, ziedaugi, sūnas un citu grupu pārstāvji. Nedz aizsargājamo, nedz apdraudēto sugu sarakst nav aktualizēts jau vairāk nekā 20 gadus.