Nākotnē cilvēki karošot ne par naftas, bet ūdens resursiem. Raidījuma "Zināmais nezināmajā" tēma šoreiz ūdens, kā veidojas saldūdens krājumi, kā tas nonāk līdz mūsu mājām. Tieši ar ūdeni saistītas konstrukcijas bijušas pirmās no inženiertehniskām būvēm civilizācijas vēsturē. Raidījumā skan Edgara Raginska sižets par Baltijas artēzisko baseinu un ūdens vecumu tajā. Savukārt kopā ar RTU Būvniecības fakultātes ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociēto profesoru Tāli Juhnu saruna par ūdens apgādi un kvalitāti pilsētās. Raidījumu vada Anda Buševica, bet producē Olga Rimšāne.