Visiem pieejam tīra enerģija – tas ir viens no ANO izvirzītajiem tūkstošgades mērķiem, ne jau velti enerģētika ir joma, bez kuras nav iedomājama neviena mūsdienu valsts. Tā kļūst par prioritāro ekonomikas jautājumu daudzās valstīs un nosaka ne tikai valstu attīstības līmeni, bet arī neatkarību. Taču enerģētika ir joma, kas ir pilnībā atkarīga no resursiem un attiecībām ar kaimiņvalstīm. Āfrikas reģions ir bagāts ar dažādiem enerģijas resursiem, taču vēl joprojām liela daļa kontinenta iedzīvotāju nav nodrošināti ar ikdienā vajadzīgo enerģiju. Kādi ir Ugandas un citu valstu centieni iegūt enerģiju, gan fosilo kurināmo, gan atjaunojamo resursu veidā - par to šajā raidījumā Zināmais nezināmajā saruna ar Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes asociēto profesori Džinetu Dimanti. Pa tālruni sazināmies ar enerģētikas ekspertu Reini Āboltiņu.