Ziemassvētku rītu vairums aizvada mājās vai vidē, kas saistās ar tuviem cilvēkiem un to klātbūtni. Vidē, ko aptaujās latvieši norādījuši, kā labāko vietu pasaulē. Rietumu tradīcijā Ziemassvētki saistās ar ģimeniskumu un mieru. Kam vaļā veram durvis un ko aicinām ciemos? Kā dalām savu dzīves telpu ar pārējiem ģimenes locekļiem un kāpēc vienā sabiedrībā ir ierasts kolektīvisms, bet citā privātā dzīves telpa ir individuāla un intīma? Iepazīstam mājas caur antropoloģijas un etnogrāfijas skatu punktu. Stāsta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas studiju nodaļas lektore Māra Neikena.