Cilvēks spēj mācīties un tā ir fantastiska spēja, kas piemīt tikai dzīvām būtnēm. Tomēr varbūt varam iemācīt mācīties arī paša cilvēka radītās nedzīvās būtnes, piemēram, robotus? Šādas idejas šobrīd virmo tehnoloģiju pasaulē un jau arī pirmie rezultāti ir redzami. Robots, kas 10 minūšu laikā iemācās spēlēties ar plastilīnu labāk nekā cilvēks. Robots, kurš iemācās domāt kā bērns. Robots, kurš pats iemācās mainīt skriešanas gaitu. Vai mūsu nākotne ir roboti, kuri prot pielāgoties apstākļiem un apgūt prasmes, skaidro Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras profesors Agris Ņikitenko.

Kāda nozīme svešvalodas un matemātikas apguvē ir iedzimtībai?

Vai cilvēki tiešām piedzimst ar grūtu galvu matemātikā, vai tas ir tikai prakses un labu pedagogu trūkums? Ir dzirdēts speciālistu atzinums, ka matemātika ir abstrakta zinātne un tas ir viens no grūtāk apgūstamajiem mācību priekšmetiem skolā. Kāda nozīme svešvalodas un matemātikas apguvē ir iedzimtībai un kādu loma metodoloģijai.

„Matemātika ir valoda” – šie vārdi pieder amerikāņu fiziķim un matemātiķim Džozajam Vilārdam Gibzam. Un izrādās ir mijiedarbība starp valodas un matemātikas apguvi kā mācību priekšmetiem skolās.

„Iedomāsimies, ja līdzīgi kā valodai, burtiem, komunikācijai bērns nonāktu vidē, kur apkārt būtu cipari un matemātiski jēdzieni, vai tas palīdzētu viņam apgūt šo eksakto zinātni? Matemātikā svarīga ir ne tikai loģiska spriešana, bet arī verbālā  un vizuālā uztvere un spriešana, viss  iet roku rokā,”  runājot par valodu un matemātikas mācīšanās korelāciju jeb sakarību, teic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  pētniece un lektore Liena Hačatrjana. Sarunā ar viņu lūkoja, kādas kopsakarības veido cilvēka prāts un uztvere, apgūstot matemātiku un valodas.

--

Podkāstu aptauja: https://ej.uz/podkastuaptauja/