Gandrīz 4000 gadu senā pagātnē starp Tigras un Eifratas upi attīstījās valsts, kuras liecības arvien ir izpētītas pavisam nedaudz. Senā Divupe atstājusi bagātību mantojumu, turklāt šīs valsts tiesību akti ir pieejami tulkot un iepazīt arī mūsdienu cilvēkam.

Klajā nākusi Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā apgādā sagatavotā profesora Valda Segliņa zinātniskā monogrāfija "Senākie likumu krājumi ķīļrakstos no Urūkagina līdz Hammurapi".

Monogrāfija veltīta Senajā Divupē uzkrātajām likumu normu veidošanas zināšanām un pieredzei to piemērošanā, kas ļauj šajā senajā civilizācijā detalizēti izsekot seno paražu un tradīciju, arī reliģisko normu pārtapšanai par likumiem un tālāk par likumu krājumiem. Likumu krājumi ir spēcīgs instruments valdnieku varas un valstu nostiprināšanā, virzoties uz konsolidāciju trīsvienībā Viena valsts viens valdnieks viens likums. Raidījumā Zināmais nezināmajā ar pētījumu iepazīstina tā autors, Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš.

Eksperimentālās arheoloģijas praktiskās metodes

Pagājušā gadsimta 60. gados dāņu arheologs Hanss Ole Hansens izgatavoja kāšarklu, iejūdza tajā vēršus un mēģināja art zemi, kā to ļaudis darīja pirms vairāk nekā 2000 gadu. Tie bija aizsākumi eksperimentālajai arheoloģijai.

„Eksperimentālās arheoloģijas mērķis ir palīdzēt arheologam izprast to, ko tas ierauga veicot izrakumus. Eksperimentālās arheoloģijas mērķis ir nevis dažādu aktivitāšu rezultātā izgatavotais priekšmets, vai uzceltā ēka, kuģis, vai struktūra, bet izgatavošanas un lietošanas procesā iegūtie dati un informācija, kas noderēs tālākajā pētniecības un interpretācijas darbā arheologam.”- tā savā interneta blogā raksta arheologs un vēstures zinātņu doktors Arturs Tomsons.

Viņš jau ne reizi vien ir viesojies raidījumā Zināmais nezināmajā un stāstījis par eksperimentālās arheoloģijas būtību un turpmākajās minūtēs attālinātā sarunā turpinām izzināt šo pētniecības jomu, šoreiz iepazīstot nozares praktiskās metodes un gūstot nelielu ieskatu eksperimentālās arheoloģijas aizsācēja dāņu vēstures pētnieka Hansa Oles Hansena darbā.