Resursi, kurus mums sniedz zemūdens pasaule, ir milzīgi. Tie ikdienas nodrošina ar iztiku vairāk nekā trīs miljardus pasaules iedzīvotāju. Tā kā vajadzība pēc šiem resursiem ir tik liela, nav pārsteigums, ka trešdaļa no pasaules ūdeņiem cieš no pārzvejas. Šogad CITES jeb Vašingtonas konvencija "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām" īpašu uzmanību aicina pievērst tieši zemūdens iemītniekiem. Par zemūdens iemītnieku aizsardzību raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes CITES nodaļas vadītājs Jēkabs Dzenis.

Zivju mazuļu dzīve audzētavās

Vairāk nekā 70 gadus Latvijā zivju audzētavās sekmīgi audzē lašus. Kā atšķiras mazuļu agrīnā dzīve savvaļā un audzētavās, ar ko tie tiek baroti un kad mazos lapsēnus laiž savvaļā, stāsta veterinārās medicīnas doktore, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja Ruta Medne.

Vācietis Alvīns Hiršs bija tas, kurš lika pamatus zivju pavairošanai mākslīgā ceļā Latvijā – 1885. gadā viņa vadībā pirmo reizi lašu  mazuļus ielaida Gaujā. Pēcāk arī tie ielaisti Daugavā un šo zivju audzētavas Hiršs ir uzturējis par saviem līdzekļiem.  

Šobrīd BIOR institūta audzētavās ielaišanai dabiskos ūdeņos tiek  turēti laši, taimiņi, nēģi, vimbas, ceļotājsīgas, zandarti, kā arī nelielos apjomos vēdzeles un strauta foreles. Privātajās zivju audzētavās šādiem mērķiem tiek audzēti zandarti, līdakas, ālanti, strauta foreles.