Pirms desmit gadiem, pēc gandrīz piecpadsmit neatkarīgajā Latvijā nodzīvotajiem gadiem tika parakstīts robežlīgums starp Latviju un Krievijas Federāciju. Viens no šīs vienošanās noteikumiem - Latvijai par labu lielajai kaimiņvalstij juridiski jāatsakās no pretenzijām uz bijušā Abrenes apriņķa sešiem pagastiem. Tolaik Latvija zaudēja 2% no savas teritorijas un ne mazāk svarīgo dzelzceļa mezglu. Šodien laikam pirms otrā pasaules kara, kad Abrenes apriņķis vēl piederēja Latvijai, liecinieku palicis pavisam nedaudz.