Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu "SalesLabs", kura ietvaros tiek uzlaboti desmit studiju kursi, aktīvi tiek iesaistot  uzņēmējus. Sadarbībā ar uzņēmējiem studijas tiek pietuvinātas reālajai tirgus situācijai. Jaunie speciālisti jau studiju procesā izstrādā risinājumus, lai uzņēmums veiksmīgāk varētu attīstīties.