Daugavpils pašvaldība ķērusies pie pilsētas pamesto ēku problēmas risināšanas. Ap 60 objektiem Daugavpilī bojā pilsētas vizuālo tēlu vai arī ir potenciāli ir bīstamas. Degradētās ēkas atrodas valsts, pašvaldības vai privātpersonu īpašumā. Pagaidām vienotas vīzijas par to kā cīnīties ar ēku īpašniekiem, kas neuztur kārtībā sev piederošos īpašumus, nav, tomēr šogad pilsētas budžetā šiem mērķiem atvēlēti 50 tūkstoši eiro.