Gandrīz pašā Latvijas pierobežā, Kārsavas novada nelielajā Mērdzenes pagastā, iezīmējusies interesanta tendence. Tur uz dzīvi labprāt no ārzemēm un pilsētām atgriežas un paliek jauni cilvēki, ģimenes ar bērniem, kas līdztekus algotiem darbiem iekārto arī savas saimniecības.

Vienā no austrumu pierobežas pagastiem – Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, kur dzīvo nedaudz vairāk nekā 600 cilvēki – pēdējos gados vērojama ne tikai iedzīvotāju aizbraukšana no dzimtās puses, bet arī tieši pretēja tendence. Ciematos atgriežas pirms desmit un pieciem gadiem aizbraukušie cilvēki.