Vai bez vecāku gādības palikušo bērnu ciemošanās viesģimenēs citā valstī ir tramplīns uz ārvalstu adopciju, un vai to vajadzētu ierobežot – šādiem jautājumiem pievērsās Saeimas Cilvēktiesību komisija. Sēdes beigās tā lēma, ka Labklājības ministrijai (LM) jāveido darba grupa, kurā, uzklausot visu pušu viedokļus, jāpilnveido priekšlikumi grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Arī LM ideja, ka ārvalstu viesģimeņu programmā var piedalīties tikai vecāki bērni no bērnunamiem un aizbildņu ģimenēm.