Gunārs Cīrulis. Romāna Haizivij ir asi zobi fragmenti. Radiovariantu veidojis Reinis Ādmīdiņš. Piedalās Ārija Stūrniece, Harijs Gerhardu un Aldis Kusiņš. Režisors Imants Skrastiņš. 1994. gada ieraksts.