Patiess, skarbs, tomēr skaists mīlestības stāsts, kura prototipi nav izdomāti, un romāna izveidē pamatā ir gan dokumentālas vēstules, gan autores pašas pieredzētais un līdzdzīvotais.  Liela daļa darbības risinās Radio mājā, un škiet, tas ir  pirmais romāns, kurā tik liela vieta ierādīta Latvijas Radio. Senākie darbinieki noteikti  atpazīs gan galveno varoni Vizmu, gan citus  piecdesmito un arī vēlāko gadu kolēģus.

Bet tas ir vēstījums arī par laiku, kad vara un čeka brutāli lauza cilvēku likteņus, nepamatoti apsūdzot un izsūtot uz tālākajiem  padomijas apgabaliem. Daudzi salūza, daudzi bija spiesti izvēlēties dubultmorāli, lai pastāvētu.

Mums visu var atdot:

gan tiesības, godu,

gan slavā vērst svešnieku uzlikto sodu.

Bet gadus,

kas jaunībai ņemti un brīvei,

ko pazemes kameras laupīja dzīvei, -

tos atdot vairs nespēs

neviens!

Tā rakstījis  romāna varoņa Kārļa prototips Kārlis Timmermanis.

Radiolasījuma pavedienus risina aktieri Marina Janaus, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Kaspars Znotiņš, Gundars Grasbergs, Marija Bērziņa, Daiga Gaismiņa, Zane Aļļēna.  Radošajā komandā: režisors Jānis Kaijaks, skaņu un mūzikas režisore Kristīne Zolotorenko un redaktore Alda Briede.

Atbalsta: