Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā notiek zinātniskie lasījumi Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un mākslas institūta organizētās konferences ietvaros. Tās tēma - kvīru naratīvi Eiropas kultūrās. Apzīmējuma „kvīrs” saistībā vēl arvien notiek pētnieciska precizēšana un tulkojumu apsvēršana, bet pamatā tas apzīmē gan homoseksuālo, gan to sabiedrības daļu, kura saista sevi ar citāda veida seksualitāti. Viens no lasījumu dalībniekiem – igauņu mākslinieks Jānuss Samma.

Otrā starptautiskā konference „Kvīra naratīvi Eiropas kultūrās: subjektivitāte, atmiņa, nācija”, kuru organizē Latvijas Universitātes Folkloras, Literatūras un mākslas institūts, pulcē pētniekus no dažādām disciplīnām un pētniecības institūcijām, tostarp Oksfordas un Hārvardas universitātēm, Bulgārijas Zinātņu akadēmijas, Maskavas valsts Humanitārās universitātes un citām. Ar terminu „kvīrs” apzīmē to sabiedrības daļu, kura itin kā atrodas šķērsā pozīcijā pret taisno un vairākuma atbalstīto sabiedrības modeli. Apzīmējums „kvīrs” attiecas gan uz gejiem un lesbietēm, gan arī citām atšķirīgām seksualitātes formām.

Konferences ietvaros notiks arī igauņu mākslinieka Jānusa Sammas lekcija, kurā viņš iepazīstinās ar savu jaunāko mākslas projektu. Jānuss Samma dzīvo Tallinā, pirms trim gadiem veidojis Igaunijas paviljonu Venēcijas mākslas biennālē, kura centrālā tēma bija sešdesmito gadu vidus paraugprāva pret kāda Igaunijas kolhoza priekšsēdētāju, kurš tika notiesāts par savu homoseksualitāti un noslēdza savu dzīvi sociālā un personiskā sabrukumā. Šobrīd Jānuss gatavojas jaunākajai izstādei Romā, mākslas fonda NOMA galerijā.

Konferenci 7. un 8. jūnijā organizē Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" un Latvijas Nākotnes forums.