Pagājušajā nedēļā Rīgā tika nodibināta biedrība "Latvijas PEN", kas paredzēta kā satelītorganizācija Starptautiskajai rakstnieku apvienībai "PEN International". Šī apvienība dibināta 1921. gadā Lielbritānijā un tās pirmais vadītājs bija rakstnieks Džons Golsvertijs. Organizācijas mērķis: veicināt sadarbību starp rakstniekiem visā pasaulē un aizstāvēt viņu tiesības.

„Latvijā PEN varētu vairot un izmantot rakstnieku kolektīvo autoritāti. Kopš padomju laikiem tā kritusies, taču joprojām vārdam ir spēks un tas ir jāizmanto,” atzīst biedrība "Latvijas PEN" valdes loceklis Ilmārs Šlāpins. „Vēsturiski PEN veidojās, sanākot kopā esejistiem, dzejniekiem un novelistiem. Šiem cilvēkiem bija liela autoritāte un tas uzliek pienākumus, ne tikai tiesības. Pienākums ir tas, ko pēdējā laikā esam palaiduši savvaļā, vai aizlaiduši sociālajos tīklos, rūpēties par to, kas notiek sabiedrībā, par vārda brīvību, izteiksmes brīvību, par autoru tiesībām rakstīt, saņemt par to atlīdzību un nebaidīties par sekām.”