Instruments, kas ir aizpildījis ne vienu vien ganu pļavu. Stabules parasti gatavo no koka, no priedes. Latvijā neaug bambusi vai citi stobraugi, kas ļoti vajadzīgi pūšam instrumentu pagatavošanai. Taču mūsu senči bija iemanījušies tos pašus stobrus izveidot no citiem materiāliem. Priedes taisnākam posmam izgrieza vidus serdi, pirms tam vēl to sutināja pelnos. Pēc tam iegrieza skaņu caurumus, vienā galā ielika aizbāzni ar nelielu spraugu, lai novadītu gaisu.
Stabule arī ir instruments, kuru gatavo no koka, kas izaudzis uz kapa. Ir sastopami šie motīvi gan pasakās, gan tautas dziesmās. Tas ir savā ziņā apdvēseļots instruments, jo dzied tās meitas balsī, kas zem koka saknēm bijusi apglabāta. Patiešām, ieklausoties šī instrumenta skaņā, var sadzirdēt žēlo balsi.