Viņa bērnība pagāja Naudītē, kādus 15 kilometrus no Dobeles. Pie mājas bija neliels ezeriņš, ko tētis pats izveidoja, tur bija kalni un lejas, pa milzu pļavām ģimene brauca ar bobiku. Tētis bija sovhoza direktors, māmiņa - pedagoģe, bērnudārza vadītāja. Artis ar māsu visu dienu dzīvojās pa āru. Bet vakarā desmit minūtes pirms deviņiem mamma sauca – nāciet mājās! Lai pa radio pagūtu noklausīties vakara pasaciņu ar visām dziesmiņām. Tagad Artis Volfs pats strādā Latvijas Radio. Katru darba dienu "Pieci.lv" programmā skan Otrās brokastis ar Arti Volfu un katru svētdienu, vadot valsts svarīgāko hitu parādi programmā Latvijas TOP 40. Savukārt, Latvijas Radio 1 informatīvi analītiskajā programmā Labrīt! skan rubrika Dienas dziesma - veltījums kādai populārai personai, mūzikas grupai, pazīstamam dienas jubilāram vai vēsturē nozīmīgam notikumam.