Kas tas ir - stalta gaita, galva lepni pacelta, taisna mugura, atklāts un brīvs acu skatiens... Nekļūdījāties! Šī vakara Monopols tiekas ar dejotāju. Vēl vairāk šo deju svētku virsvadītāju, deju kolektīva "Daiļrade" vadītāju Ivetu Pētersoni-Lazdāni.

Virsvadītājai Ivetai Pētersonei-Lazdānei ir trīs lieli iznācieni šajos Dziesmu un deju svētkos – jau aizvadīts koncerts “Vēl simts gadu dejai”, tam seko deju uzvedums “Māras zeme” un arī noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā”.

"Mēs nebijām gatavi, ka mums piedāvās izdzīvot vēsturi dejā," par deju lieluzvedumu “Māras zeme” atklāj Iveta Pētersone-Lazdāne.  "Uzvedumā dejas virknējas un papildina šo stāstu, stāsta libretu. Tie nav atsevišķi divertismenti, ko dejot ikdienas koncertos.”