No Bībeles varam visvairāk uzzināt, kādi viņi bijuši, kāds bijušas pirmo kristiešu draudzes. Tāpat ir zināms, kāds izmaiņas notika Vasaras svētkos, kad no bailīga apustuļu pulciņa pēkšņi sāka kristietība izplatīties. Bieži dzirdēts, ka mēs idealizējam pirmos kristiešus. Bībelē ir rakstīts, ka viņi bija kā viena miesa un viena dvēsele. Viss viņiem bija kopīgs – maizi deva katram pēc nepieciešamības un vajadzība un viņu vidū valdīja mīlestība. Vai mēs idealizēja, vai tā arī sākās kristietība, raidījumā Pāri mums pašiem skaidro Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Viņš daudz pētījis svētos rakstus, pētījis pirmo kristiešu dzīvi saskaņā ar viņu aicinājumu.