Mums ir četri skaisti gadalaiki, pašlaik varam baudīt rudens skaistumu, priecājoties par krāsainām lapām, uzartiem tīrumiem un sarkaniem āboliem. Bet ir vēl kas – kritušo lapu smarža, drēgni un tumši vakari, aizlidojošo putni kāši un arī slapjš sniegs. Nedaudz skumji. Tieši šajā gadalaikā cilvēki visvairāk izjūt skumjas, kas tās raisa un kā varam izkļūt no šī stāvokļa, raidījumā Pāri mums pašiem sarunājas dzejniece, Iļģuciema cietuma kapelāne Rudīte Losāne un Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.