Kā uzzināt Dieva gribu savai dzīvei un ko nozīmē lūgt "Lai notiek Tavs prāts”. Cilvēka dzīves ritējums ir nepārredzams. Mēs varam daudz vēlēties, bet pāri tam ir kāda augstāka griba, kas ir daudz spēcīgāka par mūsējo. Lūgšanā, kuru saucam par Tēvreizi, ir vārdi "Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes". Ko ietver sevī šis lūgums? Cik atklāts mums ir Dieva prāts? Ko nozīmē cilvēka un Dieva gribas vienošanās? Raidījumā Pāri mums pašiem diskutē priesteris, Rīgas garīga semināra inspektors Ilmārs Tolstovs un Ādažu luterāņu draudzes, kas pulcējas Baltezera baznīcā, mācītājs Ivars Jēkabsons.