Neatbilstoši notikušas sabiedriskās apspriešanas dēļ apturēti Olaines pašvaldības noteikumi par "Rail Baltica" lokālplānojumu. Par situāciju - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, Olaines pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Kristaps Kauliņš un biedrības "Latvijas zeme, daba, tauta" valdes locekle Ieva Duļevska.