Reģionālā laikraksta "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par uzņēmumu "Stiga RM", kas dažu gadu laikā kļuvis par vienu no eksportspējīgākajiem valsts uzņēmumiem.