Tērpi pašdarbības kolektīviem, sporta inventārs, labiekārtotas atpūtas vietas, jauna estrāde Ainažos, baznīcas remonts Salacgrīvā – šo uzskaitījumu varētu vēl turpināt, jo vietējās biedrības „Jūrkante” pastāvēšanas desmit gados apgūtais Eiropas Savienības finansējums ir mērāms pat vairākos miljonos eiro. Biedrība „Jūrkante” apvieno Salacgrīvas novada pagastus un trīs pagastus Limbažu novadā, tās izveides mērķis savulaik bija iesaistīt un motivēt vietējos iedzīvotājus savas apkaimes un dzīves vietas uzlabošanā.