Piesārņojums ir un pat diezgan būtisks – tādi ir pirmie secinājumi pēc sāktās izpētes Valmieras bijušajā mazuta saimniecībā. Šī divus hektārus lielā teritorija ir iekļauta arī potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, taču līdz šim trūka konkrētu datu par piesārņojuma apjomu un izplatību. Pēc izpētes veikšanas, sadarbībā ar Helsinku Universitāti, paredzēts pielietot inovatīvas attīrīšanas metodes, lai šī vieta varētu kļūt par industriālu zonu un  kalpot uzņēmējdarbības attīstīšanai.