Amatas novada Skujenes ciems ir viens no 70 Latvijas ciemiem, uz kuru  neved neviens asfaltēts ceļš, bet savā ziņā paradokss ir tas, ka te toties ir ātrs interneta lielceļš, kuru nodrošina optiskais kabelis. Tas tad arī bija iemesls, lai, domājot par Skujenes nākotni, par cilvēku palikšanu laukos,  te veidotu viedo ciemu. Un šobrīd Skujenes pagastmājā jau ir tapusi telpa, kurā modernās tehnoloģijas var izmantot uzņēmēji, jaunieši, būtībā ikviens pagasta iedzīvotājs.