Daugavpils pilsētas domes deputāti ar balsu vairākumu atbalstījuši 670 000 eiro piešķiršanu Daugavpils Reģionālajai slimnīcai. No šiem līdzekļiem 370 000 eiro plānots izmantot ārstniecības iestādes darbinieku prēmēšanai. Līdzīgas prēmijas līdz šim izmaksātas arī pārējo pašvaldības kapitālsabiedrību darbiniekiem. Pārējie 300 000 eiro tiks novirzīti slimnīcas darbības nodrošināšanai.