Atšķiras iespējas un ātrums, kā Kurzemes pašvaldībās tiek ieviesti ģimeniskai videi pietuvinātie pakalpojumi, kas paredzēti bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Kopumā  ESF atbalstītā projekta „Kurzeme visiem” ieviešana notiek gausi. Kā zināms, Eiropas Sociālā fonda atbalstītā iniciatīva - samazināt aprūpes iestādēs esošo cilvēku skaitu, tiek īstenota visā Latvijā.