Lai nodrošinātu valsts atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu, Labklājības ministrija visā Latvijā plāno veidot ārpusģimenes atbalsta centrus. Šoruden Jēkabpils pilsētas centrā durvis vēra Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs, kura pakalpojumus var saņemt gan pilsētas, gan arī apkārtējo novadu iedzīvotāji.