Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) direktors Raimonds Bērmanis par pieteikšanos Natura 2000 kompensācijai par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.