Vai paredzētā internātskolu slēgšana,  reorganizācija ir tik liels bieds, kā nereti tiek uzsvērts, runājot par vienas vai otras internātskolas nākotni? Amatas novada pieredze apliecina, ka internātskola var mainīties un pie tam pat pretendēt uz elitāras skolas nākotni. Novadā šis ir pirmais mācību gads, kad bijušās Drabešu internātskolas vietā te ir Drabešu Jaunā pamatskola. Vārds „jaunā” jau sevī ietver skolas būtību – tās filozofija ir personības izaugsme, kopienas skola, kurā līdzdarbojas skolēni, skolotāji un arī vecāki.