Noslēgti dabas skaitīšanas otrās sezonas lauka darbi, kuros dabas skaitītāji apsekojuši 500 tūkstošus hektāru teritorijas. Apsekojumu rezultātus šobrīd ir saņēmuši tikai zālāju biotopu īpašnieki, bet tuvāko mēnešu laikā rezultātus saņems arī ūdens biotopu īpašnieki un pārējie tos saņems līdz 2021. gadam. Projekta laikā Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti uzgājuši gan daudzas retas un jaunas dabas vērtības, kā arī konstatētas vairākas biotopu aizsardzības problēmas.