Ludzas novadā par vairāk kā pusmiljonu eiro tiek siltināta novadā pēdējās lauku skolas – Pildas pamatskolas ēka. Gan novada domes deputātu, gan vietējo iedzīvotāju domas par šī projekta lietderīgumu atšķiras. Jāpiezīmē, ka novadā pirms 30 gadiem bija septiņas7 lauku skolas, tagad palikusi tikai viena. Lielākā daļa bijušo skolas ēku stāv tukšas un nav pieprasītas ne no pašvaldības, ne no uzņēmēju puses.