Daudzdzīvokļu māju renovācijā bieži vien viens no problemātiskajiem jautājumiem ir ne jau finanses, bet kā rast kopīgu valodu visiem iedzīvotājiem, lai  pieņemtu lēmumu par to, ka visi piekrīt renovācijas darbiem. Amatas novada Līvu ciema namu apsaimniekošanas biedrības „Zvārtes nami” pieredze liecina, ka pamatā ir rūpīgi pētīta un analizēta citu namu apsaimniekotāju pieredze, lai nepieļautu kļūdas un tālāk jau pārrunas ar katru dzīvokļa īpašnieku. Šobrīd, kad renovācija notikusi, iedzīvotāju ieguvums ir ne vien mazāki apkures rēķina, bet arī saliedēts daudzdzīvokļu nama kolektīvs.