Ar nākamā gada 1.janvāri Rēzeknes novada 25 pagastu vietā vietējā pašvaldība nolēmusi veidot un attīstīti četras novada nozīmes attīstības apvienības ar centru Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnos, līdz ar to samazinot arī grāmatvedību skaitu no 22 uz četrām. Kopumā novadā reformas ietvaros darbu zaudēs 25 pagastu darbinieki. Reforma tiek veikta, ņemot vērā Valsts kontroles aizrādījumu par pārlieku lielo grāmatvežu skaitu novadā. Novada vadība tādējādi cer sasniegt arī efektīvāku pārvaldi un sadarbību starp pagastiem.