Amatas novada Skujenes ciemam, tāpat kā daudzviet mūsu laukos, secen nav gājusi cilvēku aizplūšana, un šobrīd tajā dzīvo vien ap 300 cilvēku. Taču tajā pašā laikā Skujenes pagastā ir un arī ir ienākuši uzņēmīgi cilvēki, kuriem netrūkst interesantu ideju saimniekošanas jomā. Kā izmantot šo potenciālu, un kā ieinteresēt lauku iedzīvotājus meklēt jaunas idejas uzņēmējdarbībai un arī savas dzīves vides uzlabošanai? Skujenes ciemā tagad ar LEADER projekta atbalstu tiek īstenota viedā ciema jeb ''smart villages'' ideja.