Lai nedzirdīgie cilvēki spētu sazināties un pilnībā iekļauties sabiedrībā, viņiem ir nepieciešams blakus cilvēks, kas spēj iztulkot zīmju valodu. Tas ir surdotulks, kurš nedzirdīgajiem cilvēkiem palīdz dažādās dzīves situācijās, piemēram, lai aizietu pie ārsta, uz banku, mācītos vai veiktu jebkādas darbības, kurās jākomunicējas ar dzirdīgo pasauli. Šobrīd nedzirdīgajiem sarežģījumus un neērtības komunikācijā rada, tas, ka Latvijā trūks zīmju valodas tulku.