Latvijas vienā no vecākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem - Trikātā - atkal ražo sieru. Kad pirms četriem gadiem uz Jelgavu pārcēla bijušo „Trikātas siera” ražotni, tā bija smaga ziņa gan uzņēmuma darbiniekam, gan arī Beverīnas novadam un, protams, arī pircējiem, jo Trikātā ražotais siers bija ieguvis atzinību ar savu kvalitāti. Pāris gadus cehi stāvēja tukši, bet tagad tajos atkal ir rosība. Uzņēmuma jaunie saimnieki - SIA „Trikātas piens” par savu darbības virzienu izraudzījušies bioloģiskā piena pārstrādi un tagad te top arī tā sauktais zilais siers „Bio Blue”.