19.epizode. Inese Zandere. Kopā ar mūsu supereksperti, LNB Bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Tretjakovu meklēsim dzejnieces, bērnu grāmatu autores un izdevējas Ineses Zanderes slepeno kodu, un baudīsim viņas jautros un ritmiskos dzejoļus dažādās aktieru balsīs.

Pati par savu dzeju Inese Zandere saka:

[T]ā [dzejas] ritmiskā struktūra dod bērnam drošības sajūtu lielā, haotiskā pasaulē. Jo bērns jau ir maziņš un vientuļš tajā lielajā haosā. Protams, viņš ir tās pasaules daļa, bet viņam tas vēl ir jāsajūt un jāapzinās. Un viss tas, kas parāda, ka pasaule ir tāda ritmiska, strukturēta, ka veidojas ornaments, tas palīdz intuitīvi noticēt, ka tu arī kaut kur tajā ornamentā vari savu vietiņu atrast.