15.epizode. Jānis Poruks. Kopā ar mūsu supereksperti, LNB Bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Tretjakovu domāsim, kāda vieta latviešu literatūras klasikas kanonā ir J.Poruka smeldzīgajam stāstam "Kauja pie Knipskas".

Ar ko atšķiras seno laiku un mūsdienu bērnu un pieaugušo attiecības? Un kāpēc šo grāmatu mūsdienu sabiedrība mēģina pasludināt par aizliegto lasāmvielu bērniem? Klausīsimies arī fragmentus no režisora Harija Gerharda radioiestudējuma "Kauja pie Knipskas" un meklēsim rakstnieka Jāņa Poruka talanta slepeno kodu.